Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda samen. Hoe die er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op deze site.

Er is een powerpointpresentatie beschikbaar over de geschiedenis en ambities van het RSV Breda (PO en VO). Deze is op 6 februari 2017 toegelicht op een bijeenkomst voor jeugdprofessionals uit de regio. Ook is de volgende PDF: Samenwerken in de Praktijk toegelicht.

In de hele regio van RSV Breda eo wordt bij de overgang van PO naar VO een set leerlinggegevens digitaal tussen de scholen uitgewisseld. Dit verloopt via OSO: de Overstap Service Onderwijs. Deze techniek wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het veld om de privacy bij de overdracht van gegevens te borgen.  Dit uitwisselingsproces wordt geregisseerd door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier po-vo-overleggen in de regio en de directeuren van de beide samenwerkingsverbanden RSV Breda PO en RSV Breda VO. Over dit uitwisselingsproces is een achttal "infostructiebijeenkomsten" gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten werd het hele proces toegelicht. Suggesties ter verbetering van het proces zijn meegenomen naar de werkgroep die op 18 januari 2017 een "handleiding Gebruik OSO" heeft opgeleverd. Lees alles over de OSO-uitwisseling op onze speciale OSO-pagina.

 

Wetenschappelijk onderzoek naar Hoogsensitiviteit bij kinderen en de effecten daarvan op hun sociale omgeving - en dus ook het onderwijs - verkeert nog in een - voor wetenschappelijke begrippen - vroeg stadium. Pas sinds 1996 wordt er serieus onderzoek naar gedaan. Het RSV Breda eo heeft samenwerking gezocht met de Katholieke Universiteit Leuven om meer zicht te krijgen op hoogsensitiviteit. Prof. Patricia Bijttebier en prof. Karla van Leeuwen van de KU Leuven zijn hier al enkele jaren mee bezig en zijn bereid gevonden hun onderzoek ook in Nederland voort te zetten. In de loop van 2017 zal onder leiding van promovenda Sofie Weyn een onderzoek uitgevoerd worden onder leerlingen, ouders en leerkrachten in zowel po als vo. De scholen die mee willen werken aan dit onderzoeken, zijn op 21 februari 2017 nader geinformeerd over de diverse aspecten van dit onderzoek. Deze powerpointpresentatie is daarbij gebruikt.

Aanmelden voor deelname kan via het aanmeldformulier PO of het aanmeldformulier VO.

Vooruitlopend op het onderzoek hield professor Bijttebier op 11 november 2016 een lezing over Hoogsensitiviteit in cultureel centrum De Schakel in Gilze.

Hier vindt u de pdf van de daar gebruikte presentatie.