Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda samen. Hoe die er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op deze site.

In de hele regio van RSV Breda eo wordt bij de overgang van PO naar VO een set leerlinggegevens digitaal tussen de scholen uitgewisseld. Dit verloopt via OSO: de Overstap Service Onderwijs. Deze techniek wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het veld om de privacy bij de overdracht van gegevens te borgen.  Dit uitwisselingsproces wordt geregisseerd door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier po-vo-overleggen in de regio en de directeuren van de beide samenwerkingsverbanden RSV Breda PO en RSV Breda VO.

Alle scholen voor PO en VO worden uitgenodigd voor een zogenoemde 'infostructiebijeenkomst' over dit uitwisselingsproces. Deze bijeenkomst wordt op meerdere plaatsen en op verschillende tijdstippen gehouden om alle scholen in de gelegenheid te stellen met een afvaardiging deze infostructiebijeenkomst te bezoeken. De directies van de scholen hebben de uitnodiging hiervoor begin november 2016 ontvangen.

Lees hier de uitnodiging met een overzicht van de infostructiebijeenkomsten.

 

Wetenschappelijk onderzoek naar Hoogsensitiviteit bij kinderen en de effecten daarvan op hun sociale omgeving - en dus ook het onderwijs- verkeert nog in een -voor wetenschappelijke begrippen- vroeg stadium. Pas sinds 1996 wordt er serieus onderzoek naar gedaan. Het RSV Breda eo heeft samenwerking gezocht met de Katholieke Universiteit Leuven om meer zicht te krijgen op hoogsensitiviteit. Prof. Patricia Bijttebier en prof. Karla van Leeuwen van de KU Leuven  zijn hier al enkele jaren mee bezig en zijn bereid gevonden hun onderzoek ook in Nederland voort te zetten. In het voorjaar van 2017 zal onder leiding van promovenda Sophie Weyn een onderzoek uitgevoerd worden onder leerlingen, ouders en leerkrachten in zowel PO als VO. Deze scholen zullen op korte termijn om medewerking bij dit onderzoek gevraagd worden. Op deze website wordt u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Voortuitlopend op het onderzoek hield professor Bijttebier op 11 november 2016 een lezing over Hoogsensitiviteit in cultureel centrum De Schakel in Gilze.

Hier vindt u de pdf van de daar gebruikte presentatie.