Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda samen. Hoe die er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op deze site.

De beide samenwerkingsverbanden (PO en VO) hebben besloten de overdracht van leerlinggegevens tussen PO en VO in het voorjaar van 2016 te laten verlopen via OSO, de Overstap Service Onderwijs.

Daarover is alles te lezen in de  Nieuwsbrief December 2015.

Dat eerste pilotjaar heeft helaas enkele onvoorziene problemen opgeleverd. Desalniettemin zal in het voorjaar van 2017 - opnieuw met behulp van OSO - de overdracht van leerlinggegevens digitaal plaatsvinden. Ter voorbereiding hierop wordt een "infostructiebijeenkomst" voor OSO-gebruikers georganiseerd. Deze "infostructiebijeenkomst" wordt op verschillende momenten op verschillende tijden en op verschillende plaatsen in de regio gehouden, zodat alle scholen voor PO en VO in de gelegenheid worden gesteld deze bijeenkomst bij te wonen.

Houd deze site (maar ook uw brievenbus) in de gaten voor een overzicht van de "infostructiebijeenkomsten".