Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda samen. Hoe die er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op deze site.

De beide samenwerkingsverbanden (PO en VO) hebben besloten de overdracht van leerlinggegevens tussen PO en VO in het voorjaar van 2016 te laten verlopen via OSO, de Overstap Service Onderwijs.

Daarover is alles te lezen in de  Nieuwsbrief December 2015.

In deze nieuwsbrief wordt verwezen naar een  aanvullend document voor de gebruikers van het leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Die bijlage vindt u  hier. In januari 2016 vindt nader regionaal overleg plaats om dit proces in goede banen te leiden.