Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda samen. Hoe die er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op deze site.

Er is een powerpointpresentatie beschikbaar over de geschiedenis en ambities van het RSV Breda (PO en VO). Deze is op 6 februari 2017 toegelicht op een bijeenkomst voor jeugdprofessionals uit de regio. Ook is de volgende PDF: Samenwerken in de Praktijk toegelicht.

Het RSV Breda eo werkt samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en alle gemeenten om het aantal leerlingen dat niet in staat is volletijds naar school te gaan zo gering mogelijk te houden. Daartoe is er gezamenlijk een zogenoemd Thuiszitterspact afgesloten. Voor de PDF-versie van het pact, klik hier

 

0662 17 thuiszitterspact

De beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben een aantal afspraken gemaakt die betrekking hebben op de overgang van leerlingen vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, zoals het gebruik van een uniform adviesformulier en het uitwisselen van leerlinggegevens na aanmelding via OSO. De Overstap Service Onderwijs is een techniek die door de overheid ter beschikking gesteld wordt aan het veld om de privacy bij de overdracht van gegevens te borgen. 

Lees alles over de regionale afspraken en OSO op onze speciaal ingerichte pagina.

 

Wetenschappelijk onderzoek naar Hoogsensitiviteit bij kinderen en de effecten daarvan op hun sociale omgeving - en dus ook het onderwijs - verkeert nog in een - voor wetenschappelijke begrippen - vroeg stadium. Pas sinds 1996 wordt er serieus onderzoek naar gedaan. Het RSV Breda eo heeft samenwerking gezocht met de Katholieke Universiteit Leuven om meer zicht te krijgen op hoogsensitiviteit. Prof. Patricia Bijttebier en prof. Karla van Leeuwen van de KU Leuven zijn hier al enkele jaren mee bezig en zijn bereid gevonden hun onderzoek ook in Nederland voort te zetten. In de loop van 2017 zal onder leiding van promovenda Sofie Weyn een onderzoek uitgevoerd worden onder leerlingen, ouders en leerkrachten in zowel po als vo. De scholen die mee willen werken aan dit onderzoeken, zijn op 21 februari 2017 nader geinformeerd over de diverse aspecten van dit onderzoek. Deze powerpointpresentatie is daarbij gebruikt.

 Op 29 maart en 11 april 2017 is er een informatieavond voor ouders gehouden.  De bijbehorende presentatie vindt u hier.

Vooruitlopend op het onderzoek hield professor Bijttebier op 11 november 2016 een lezing over Hoogsensitiviteit in cultureel centrum De Schakel in Gilze.

Hier vindt u de pdf van de daar gebruikte presentatie.  

 

Hier treft u de procedure aan van het onderzoek hoogsensitieve kinderen: Uitleg_procedure.pdf

In de vragenlijst zijn de toestemmingsformulieren opgenomen. Hier treft u van elk een voorbeeld aan:

Toestemming_ouders.docx 

Toestemming_jongere.docx 

Toestemming_leerkracht_en_mentor.docx