Wetenschappelijk onderzoek naar Hoogsensitiviteit bij kinderen en de effecten daarvan op hun sociale omgeving - en dus ook het onderwijs - verkeert nog in een - voor wetenschappelijke begrippen - vroeg stadium. Pas sinds 1996 wordt er serieus onderzoek naar gedaan. Het RSV Breda eo heeft samenwerking gezocht met de Katholieke Universiteit Leuven om meer zicht te krijgen op hoogsensitiviteit. Prof. Patricia Bijttebier en prof. Karla van Leeuwen van de KU Leuven zijn hier al enkele jaren mee bezig en zijn bereid gevonden hun onderzoek ook in Nederland voort te zetten. In de loop van 2017 zal onder leiding van promovenda Sofie Weyn een onderzoek uitgevoerd worden onder leerlingen, ouders en leerkrachten in zowel po als vo. De scholen die mee willen werken aan dit onderzoeken, zijn op 21 februari 2017 nader geinformeerd over de diverse aspecten van dit onderzoek. Deze powerpointpresentatie is daarbij gebruikt.

 Op 29 maart en 11 april 2017 is er een informatieavond voor ouders gehouden.  De bijbehorende presentatie vindt u hier.

Vooruitlopend op het onderzoek hield professor Bijttebier op 11 november 2016 een lezing over Hoogsensitiviteit in cultureel centrum De Schakel in Gilze.

Hier vindt u de pdf van de daar gebruikte presentatie.  

 

Hier treft u de procedure aan van het onderzoek hoogsensitieve kinderen: Uitleg_procedure.pdf

In de vragenlijst zijn de toestemmingsformulieren opgenomen. Hier treft u van elk een voorbeeld aan:

Toestemming_ouders.docx 

Toestemming_jongere.docx 

Toestemming_leerkracht_en_mentor.docx