Wanneer er sprake is van een complexe ondersteuningsvraag bij een leerling zullen alle betrokken partijen met elkaar om tafel moeten om te komen tot een integraal arrangement.

Het instrument ‘Arrangeren met het Dialooginstrument’ kan bijdragen aan de wijze waarop een leerling met een (complexe) ondersteuningsvraag snel de hulp en effectieve ondersteuning kan krijgen die hij/zij nodig heeft.

Het instrument ‘Arrangeren met het Dialooginstrument’ helpt school om een professionele en interactieve dialoog met ouder, samenwerkingsverband en jeugdhulp te voeren. Het kind staat daarbij centraal: wat moeten wij samen organiseren om dit kind zich optimaal te laten ontwikkelen?