Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

Subcategorieën

U vindt hier het, door het algemeen bestuur goedgekeurde, concept van het ondersteuningsplan. Het betreft een conceptversie aangezien de Ondersteuningsplanraad (OPR) zich nog over het plan moet buigen en instemmingsrecht heeft. Daarnaast moet er nog 'Op Overeenstemming Gericht Overleg'(OOGO) gevoerd worden met de gemeentes die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband.

Concept_Ondersteuningsplan_swv_PO_30-03_deel_1.pdf

Deel 2 bevat de bijlagen bij het plan. Momenteel is dit document te groot om te uploaden. Uiterlijk vrijdag 21 februari zal het zijn aangepast en op de site zijn opgenomen.

Project ‘Passend Aanbod in de Wijk’ (naar een dekkend netwerk van voorzieningen)

Het bestuur van het RSV Breda e.o. heeft schooljaar 2015-2016 het besluit genomen om actief te gaan werken aan het verzorgen van een dekkend aanbod van voorzieningen voor haar leerlingen. Uitgangspunt daarbij is het zoveel mogelijk thuisnabij aanbieden van passend onderwijs. Hiermee voldoet ze aan de wettelijke verplichting om binnen het samenwerkingsverband een dekkend netwerk te realiseren. In dit kader is het project ‘Passend Aanbod in de Wijk’ opgestart.

Doelstelling van het project is dat het RSV Breda scholen ondersteunt bij het verkrijgen van een dekkend netwerk van voorzieningen, zodat voor elke school duidelijk wordt hoe men aan zoveel mogelijk leerlingen een passend onderwijsaanbod kan realiseren. Antwoord moet komen op de vraag hoe de ondersteuningskwaliteiten van de scholen transparant, communiceerbaar, actueel en objectief te maken. De focus ligt daarbij op het proces van ontwikkeling en samenwerking tussen de scholen onderling en, in de toekomst, in samenwerking met jeugdzorg.

 

Documenten:

 

Het bestuur van het RSV Breda e.o. heeft schooljaar 2015-2016 het besluit genomen om actief te gaan werken aan het verzorgen van een dekkend aanbod van voorzieningen voor haar leerlingen. Uitgangspunt daarbij is het zoveel mogelijk thuisnabij aanbieden van passend onderwijs. Hiermee voldoet ze aan de wettelijke verplichting om binnen het samenwerkingsverband een dekkend netwerk te realiseren. In dit kader is het project ‘Passend Aanbod in de Wijk’ opgestart.

Doelstelling van het project is dat het RSV Breda scholen ondersteunt bij het verkrijgen van een dekkend netwerk van voorzieningen, zodat voor elke school duidelijk wordt hoe men aan zoveel mogelijk leerlingen een passend onderwijsaanbod kan realiseren. Antwoord moet komen op de vraag hoe de ondersteuningskwaliteiten van de scholen transparant, communiceerbaar, actueel en objectief te maken. De focus ligt daarbij op het proces van ontwikkeling en samenwerking tussen de scholen onderling en, in de toekomst, in samenwerking met jeugdzorg.

Documenten:

-          Een toelichting waarmee het mogelijk zou moeten zijn om het SOP (opnieuw) te gaan invullen. 
-          Een korte beschrijving van het doel van het project Passend Aanbod in de wijk (dekkend netwerk)
-          Een blanco versie van het SOP zoals dat voor u klaar staat middels de url.

 

Goedgekeurde aanvragen:

  • Aanvraag Breda cluster NW+ advies op aanvraag

 

Proces in subregio Breda

Bestanden:

  • Handreiking procesaanvraag
  • Aanvraagformulier
  • Communicatie bij indienen aanvraag
  • Tijdpad SOP

Lopende projecten:

  • Flyer Playing Fo Succes

 

Proces in subregio Etten-Leur

Proces in subregio Oosterhout