Digitale informatiebijeenkomst ED over dossieropbouw ED en het indienen van het dossier bij een vermoeden van ernstige dyslexie (ED)
In september en oktober 2022 worden digitale informatiebijeenkomsten gegeven door de poortwachter over ED. Onderwerpen die aan bod komen zijn gericht op vragen vanuit de praktijk en nieuws vanuit RSV Breda eo m.b.t. ED.

Onderwerpen:

Invulling van Leerlingdossier Dyslexie 5.0
Informatie over ON1, ON2 en ON3
Nieuwe informatie over het systeem waarin dossiers aangeleverd worden (Teddy)
Toestemmingsformulier dat op dit moment vernieuwd wordt
Doelgroep: onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij opbouw en het indienen van dossiers bij een vermoeden van ernstige dyslexie (ED).

Groepsgrootte: max.10 personen.

Tijdsduur: 45 minuten

Inschrijven kan via deze link

Nieuwe thuisnabije faciliteiten voor jonge leerlingen in schooljaar 2022-2023

Om de doorstroom van jonge kinderen naar het onderwijs zo soepel en vlot mogelijk te laten verlopen, ook naar het speciaal onderwijs of naar een observatievoorziening als dat nodig is, is in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van professionals in het onderwijs én in het voorschoolse veld, een werkproces ontwikkeld.  LINK


In ons streven naar optimale onderwijskansen, waarbij we recht doen aan de ondersteuningsbehoefte van ieder kind, vinden we het van belang zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden in de meest passende context. Op deze manier dragen we bij aan een ononderbroken ontwikkeling van ieder kind in onze samenwerkingsregio. Dit doen we door het inrichten van een dekkend netwerk van voorzieningen te stimuleren en te faciliteren.


Om het dekkend netwerk van voorzieningen nog completer te maken, zijn er met ingang van schooljaar 2022 – 2023 nieuwe voorzieningen voor de jongste kinderen (4-6 jaar): de observatieklassen- of plekken binnen het speciaal basisonderwijs (SBO). Deze faciliteiten zijn bedoeld voor jonge leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte (SO), waarvan we verwachten dat zij na een bepaalde periode een onderwijs ondersteuningsbehoefte hebben waarin het SBO kan voorzien. Tijdens deze periode wordt vanuit verschillende disciplines naar het kind gekeken, ten behoeve van een goede doorstroom naar de best passende plek in het onderwijs. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.


Heb je zorgen over de schoolgang van een kind? Vraag je je af of je school voldoende aan de ondersteuningsbehoefte van een kind tegemoet kan komen? Of is het nog niet duidelijk wat er nodig is? Neem dan contact op met een begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Zij kijken en denken graag met je mee en weten de weg! Je kunt de begeleider passend onderwijs rechtstreeks bereiken of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer weten over deze voorziening? Klik HIER

 

RSV Breda PO is te bereiken via het telefoonnummer 076-5607778 op werkdagen tussen 09.00 uur en 10.00 uur en tussen 13.30 uur en 14.30 uur of via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Onze contactgegevens vindt u  HIER

Hier vind je de LINK naar de handreiking  ' Helderheid rond passend onderwijs' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat leraren in het basisonderwijs moeten weten over de ondersteuning aan leerlingen.

Notitie (hoog)begaafheid

LINK

Aanvraagformulier financiële bijdrage voor (hoog)begaafdheid

Vooruitlopend op de vaststelling van de notitie (hoog) begaafdheid is hieronder informatie te vinden over het aanvraagformuliervan de financiële bijdrage voor (hoog)begaafdheid. 

Na vaststelling van de notitie kan de werkeenheid een aanvraag indienen om met elkaar het thuisnabij onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te versterken en nog passender te maken. Het is eveneens mogelijk om vanuit een bestuur een aanvraag in te dienen. In de bijlage 1 “toelichting” is te lezen aan welke voorwaarden een aanvraag dient te voldoen.

In bijlage 2 staan voorbeelden met toelichting op de aanvraag die binnen de werkeenheid gebruikt kunnen worden om een idee te krijgen van de mogelijkheden.

Het is aan de werkeenheid zelf om te bepalen wat voor hun leerlingen nodig is. Wellicht kunnen de behoeftes die opgehaald zijn tijdens de presentatie die jullie van ons gehad hebben een richtlijn geven voor de subsidieaanvraag.
Een lid van de projectgroep (hoog)begaafdheid van het RSV zal binnenkort telefonisch contact opnemen om te inventariseren of de behoefte er ligt om een aanvraag te doen en eventuele vragen te beantwoorden.

Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met
Marieke Suierveld (m.suierveld@rsvbreda.

 

Waarom?

Het samenwerkingsverband neemt besluiten met grote impact voor leerlingen, ouders, de school en uiteindelijk de samenleving. Daarom streven we een zo groot mogelijke kwaliteit van onze adviezen en besluiten na. Dat doen we door eisen te stellen aan onze deskundigen, maar ook aan onze procedures. Met de nieuwe werkwijze willen we beter aansluiten en contact houden met de praktijk. Daarnaast borgen wij de positie en de rol van ouders in het proces. De nieuwe werkwijze sluit bovendien beter aan bij de wettelijke kaders die hiervoor gelden en bij de ambities uit ons ondersteuningsplan.

Wat verandert er?

Met ingang van het nieuwe schooljaar verandert de aanvraagprocedure voor zware ondersteuningsmiddelen (arrangementen) en TLV’s en het werkproces van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) die hierover adviseert.  LEES MEER

Beste ouders en collega’s,

Ben jij iemand met een heldere kijk en heb je goede ideeën. Dan is hier je kans. Word deel van de ondersteuningsplanraad PO van het samenwerkingsverband Breda 3003 en maak mede het verschil. Er is ruimte gekomen die we graag invullen met enthousiaste mensen.

Laat het verhaal van een van onze ouders en de uitgewerkte oproep op je inwerken en meld je dan aan op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wil je een keer vooraf mee beleven hoe een dergelijke vergadering werkt geef dit dan aan in je aanmelding dan kunnen we je uitnodigen.

Bijgevoegd:

Met vriendelijke groet,

OPR PO 3003


Brochure arrangmenten Passend Onderwijs is hier te downloaden:Arrangementen_Passend_Onderwijs.pdf

Kinderen verschillen. Het ene kind leert makkelijk. Een ander kind heeft daar moeite mee. Er zijn verschillen in mogelijkheden, in talent en vaardigheid. Je hebt drukke, beweeglijke, maar ook teruggetrokken, stille kinderen. Je hebt doeners en denkers.

Kortom, elk kind is anders. En al die kinderen zitten samen op school en verdienen een passend onderwijsaanbod. Dat is onderwijs dat past bij de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind. Daar zorgen we samen voor. Scholen, schoolbesturen, gemeenten en organisaties in de regio Breda e.o. werken samen om te zorgen dat elk kind een passend onderwijsaanbod krijgt.

Met veel plezier delen wij met jullie de uitgangspunten van het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 van het RSV PO 30-03 .

Dit plan is onlangs van harte omarmd door alle besturen uit onze regio, de ondersteuningsplanraad en de wethouders van de drie jeugdregio’s.

Met de titel ‘meer mogelijk maken’ leggen we de komende periode de lat hoog voor onszelf qua ondersteuning voor al onze leerlingen en voor de onderlinge samenwerking.

 

Wat maakt dit ondersteuningsplan bijzonder?

Dit nieuwe ondersteuningsplan vindt zijn basis in de gesprekstafels waarin onderwijsprofessionals en ouders kenbaar hebben gemaakt wat er nodig is om van passend onderwijs op de werkvloer een succes te maken. Hierbij zijn kritische kanttekeningen geplaatst in relatie tot werkdruk, bureaucratie en de beschikbaarheid van middelen. Ook zijn er goede ideeën uitgewisseld over onder andere het versterken van het onderwijs, de samenwerking met voorschoolse voorzieningen en het betrekken van ouders. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft dit vertaald in nieuw beleid, vormgegeven in een ondersteuningsplan dat qua omvang en taal aansluit bij de mensen die dagelijks passend onderwijs in praktijk brengen.

 

Ga hier naar het nieuwe ondersteuningsplan >>

De basisscholen in de regio Breda en omgeving (regio PO-30-03) vormen een samenwerkingsverband: het regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving. Dat zijn niet alleen de scholen in de gemeente Breda, maar ook die in Chaam (deel van de gemeente Alphen-Chaam), Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout en Zundert.

De besturen van de scholen in dit gebied hebben afgesproken samen ervoor te zorgen dat alle kinderen in de regio de juiste onderwijskansen krijgen.

 

Meer weten? Lees het ondersteuningsplan in de documentenbibliotheek, of meer specifiek het onderdeel Passend Onderwijs- missie en visie op deze website

Subcategorieën

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.