Algemeen

Vanaf januari 2015 is de  Jeugdwet van toepassing en daarmee is de verantwoordelijkheid met betrekking tot begeleiding of verzorging tijdens het onderwijs komen te liggen bij het samenwerkingsverband passend onderwijs en de gemeente. Maar niet alle zorg is opgenomen in de Jeugdwet. Ook vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan een bijdrage worden geleverd.

Er is  voldoende duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is:

  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig, vanwege meervoudig complexe beperkingen behoort tot de Wlz;
  • Behoefte aan verpleging en verzorging waarbij permanent toezicht nodig is basis van zwaar complexe of lichtere somatische klachten behoort tot de Zvw;
  • Verpleging en daarmee samenhangende persoonlijke verzorgen wordt bekostigd vanuit de Zvw;
  • Een combinatie van verpleging en begeleiding wordt in gezamenlijkheid geregeld tussen Zvw en de Jeugdwet;
  • Begeleiding en/of persoonlijke verzorging behoort tot het terrein van de Jeugdwet.

In alle gevallen zijn het de ouders die de eerste stap moeten zetten in het aanvragen van ondersteuning. Vervolgens worden bij de zorgplanbespreking ook afspraken gemaakt over eventuele zorg op school. Hieruit blijkt maar weer eens te meer hoe belangrijk het is om van meet af aan met ouders aan tafel te zitten om de ondersteuningsbehoeften van hun kind in beeld te brengen en in gezamenlijkheid te werken aan het plan van aanpak en dit te documenteren in het ontwikkelingsperspectiefplan.

 

Contactpersonen: wie te benaderen

De contactpersonen voor de scholen t.b.v.  de aansluiting op zorg en begeleiding zijn per gemeente anders geregeld. In de ene gemeente wordt gesproken over de school-CJG’er en de andere heeft jeugdprofessionals in het sociale wijkteam. De coördinator jeugdzorg van de betreffende gemeente kan prima uitleggen op welke wijze de aansluiting voor ouders en school is georganiseerd en wie besluiten mag nemen over de toeleiding naar de eerste- en tweedelijns zorg.

Linken naar de gemeenten via jeugdzorgregio's:

 

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.