Kinderen verschillen. Het ene kind leert makkelijk. Een ander kind heeft daar moeite mee. Er zijn verschillen in mogelijkheden, in talent en vaardigheid. Je hebt drukke, beweeglijke, maar ook teruggetrokken, stille kinderen. Je hebt doeners en denkers.

Kortom, elk kind is anders. En al die kinderen zitten samen op school en verdienen een passend onderwijsaanbod. Dat is onderwijs dat past bij de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind. Daar zorgen we samen voor. Scholen, schoolbesturen, gemeenten en organisaties in de regio Breda e.o. werken samen om te zorgen dat elk kind een passend onderwijsaanbod krijgt.

De basisscholen in de regio Breda en omgeving (regio PO-30-03) vormen een samenwerkingsverband: het regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving. Dat zijn niet alleen de scholen in de gemeente Breda, maar ook die in Chaam (deel van de gemeente Alphen-Chaam), Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout en Zundert.

De besturen van de scholen in dit gebied hebben afgesproken samen ervoor te zorgen dat alle kinderen in de regio de juiste onderwijskansen krijgen.

 

Meer weten? Lees het ondersteuningsplan in de documentenbibliotheek, of meer specifiek het onderdeel Passend Onderwijs- missie en visie op deze website

Tijdens de bestuursvergadering van januari 2017 is de koers voor de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband vastgesteld. Een en ander is gedocumenteerd in een aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018. Het bestuur heeft beleidsvoornemens geformuleerd ten aanzien van de volgende thema’s, te weten:
1. Versterking van de interbestuurlijke samenwerking
2. Eenduidige allocatie van de middelen
3. Verfijning van het ondersteunings-continuüm
4. Afstemming op de taken van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen ( CTLV)
5. Doorontwikkeling van de ondersteuningsorganisatie
6. Verantwoording van de inzet van de ondersteuningsmiddelen en kwaliteitsbeleid
7. Maatwerk op sub-regionaal niveau ter versterking van het dekkend netwerk.
Voor hen die graag snel kennis willen nemen van deze koers is een samenvatting gemaakt van de aanvulling op het ondersteuningsplan.  Klik hier

 

Dit beleid is gepresenteerd aan directies en IB-ers binnen de sub-regio's . Klik hier voor de Power Point presentatie.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.