a.

Algemeen

Binnen de deelnemende scholen en ook in het samenwerkingsverband RSV Breda eo worden de beslissingen over ondersteuning zorgvuldig genomen. De regels waarlangs besluitvorming plaatsvindt zijn zo duidelijk en transparant mogelijk geformuleerd. Dit betekent echter niet dat besluiten altijd geaccepteerd worden.

Soms is de beslissing voor betrokkenen onverwacht of teleurstellend, mogelijk begrijpt een betrokkene niet waarom een beslissing zo is genomen of is er verschil van mening over de strekking van het besluit. Alle betrokkenen hebben hetzelfde doel voor ogen: de beste ondersteuning organiseren voor de leerling. Om het kennelijk ontstane verschil van inzicht bespreekbaar te maken, heeft het de voorkeur met elkaar in gesprek te gaan over de gronden van het geschil. Daarover kan een betrokkene te allen tijde contact opnemen met de betreffende school of het RSV Breda eo.

De diverse mogelijkheden zijn opgenomen in de notitie "Eerste Hulp voor Ouders!" 

 

 

 

b.

Notities

c.

Formulieren

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.