a.

Algemeen

Binnen de deelnemende scholen en ook in het samenwerkingsverband RSV Breda eo worden de beslissingen over ondersteuning zorgvuldig genomen. De regels waarlangs besluitvorming plaatsvindt zijn zo duidelijk en transparant mogelijk geformuleerd. Dit betekent echter niet dat besluiten altijd geaccepteerd worden.

Soms is de beslissing voor betrokkenen onverwacht of teleurstellend, mogelijk begrijpt een betrokkene niet waarom een beslissing zo is genomen of is er verschil van mening over de strekking van het besluit. Alle betrokkenen hebben hetzelfde doel voor ogen: de beste ondersteuning organiseren voor de leerling. Om het kennelijk ontstane verschil van inzicht bespreekbaar te maken, heeft het de voorkeur met elkaar in gesprek te gaan over de gronden van het geschil. Daarover kan een betrokkene te allen tijde contact opnemen met de betreffende school of het RSV Breda eo.

De diverse mogelijkheden zijn opgenomen in de notitie "Eerste hulp voor ouders".

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit, schriftelijk bezwaar indienen bij het samenwerkingsverband onder vermelding van het kenmerk (zie aanhef brief), de datum van het besluit en de redenen van uw bezwaar. Het samenwerkingsverband is voor haar bezwaarprocedure aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie van de Stichting Onderwijsgeschillen.

b.

Notities

c.

Formulieren

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.