a.

Klacht

Bent u het niet eens met de manier waarop het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. u heeft geholpen of heeft u een klacht over de manier waarop een medewerker in dienst van RSV Breda e.o. zich tegenover u heeft gedragen? U kunt binnen één jaar na het ontstaan van deze gedraging uw klacht kenbaar maken. Hieronder leest u hoe:

Indien u mondeling een klacht wil indienen, vragen wij u om telefonisch een afspraak te maken. Bereikbaarheid

Indien u schriftelijk een klacht wil indienen, kan dat door onderstaand klachtenformulier in te vullen of per post.

Omschrijving van de klacht:
• Uw naam en adres;
• De datum;
• Uw handtekening.

U ontvangt binnen één week van ons een ontvangstbevestiging. Tijdens feestdagen en schoolvakanties kan dit langer duren. Houd daar rekening mee.

RSV Breda e.o. probeert altijd de klacht naar uw tevredenheid af te handelen. Indien dit niet mogelijk is, nodigen wij u uit voor een gesprek. U krijgt dan de kans uw klacht toe te lichten.

Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld? U ontvangt van ons een brief met de bevestiging daarvan.

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? U kunt dan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs inschakelen. Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten over samenwerkingsverbanden behandelt. U leest hier meer over het inschakelen van de LKC: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - Onderwijsgeschillen Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

b.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een door RSV Breda e.o. genomen besluit over een toelaatbaarheidsverklaring, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken tegen dit besluit. Hieronder leest u hoe:

U kunt bezwaar maken door binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift stuurt u per post of per mail naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

In uw bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:
• Uw naam en uw adres als indiener;
• De datum;
• De naam en geboortedatum van de leerling waar het om gaat;
• Een omschrijving van de beslissing waarmee u het oneens bent;
• Onderbouwing van uw bezwaar.

De directeur-bestuurder neemt binnen zes weken na het verstrijken van de bezwaartermijn contact met u op en nodigt u uit voor een gesprek. Er is bij dat gesprek in ieder geval één deskundige van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen aanwezig die betrokken is geweest bij de besluitvorming. De bedoeling van dit gesprek is vooral dat u uw bezwaar mondeling kan toelichten.

De directeur-bestuurder neemt naar aanleiding van uw bezwaarschrift en het gesprek het besluit in heroverweging. U wordt binnen zes weken geïnformeerd over de beslissing op bezwaar: of er komt een nieuw besluit, of het genomen besluit blijft in stand.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? U kunt dan binnen zes weken na de beslissing op uw bezwaar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen inschakelen. Hier leest u hoe u dat doet: https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt.

De Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen neemt uw bezwaarschrift in behandeling. U wordt vervolgens, samen met de vertegenwoordiger van RSV Breda e.o. uitgenodigd voor een zitting van de Bezwaaradviescommissie.

De Bezwaaradviescommissie geeft een advies aan RSV Breda e.o. over het te nemen besluit.

RSV Breda e.o. is verplicht de toelaatbaarheidsbeslissing te heroverwegen, maar dit leidt niet altijd tot een andere beslissing.

Of er wel een andere beslissing komt, is afhankelijk van het advies van de Bezwaaradviescommissie.

c.

Formulieren

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.