a.

Inleiding:

Het samenwerkingsverband is verdeeld in 12 werkeenheden. Iedere werkeenheid biedt voor haar leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij een passend onderwijs aanbod. 

Vanaf oktober 2014 is de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) ingericht. Deze commissie heeft de wettelijke taak om een advies aan de directeur-bestuurder voor een toelaatbaarheidsverklaring te geven.  Naast deze wettelijk taak is de CTLV ook belast met het afgeven van een advies aan de directeur-bestuurder met betrekking tot de afgifte van arrangement verklaringen in de zware ondersteuning. De verantwoordelijkheid voor het toekennen van middelen lichte ondersteuning ligt bij het afzonderlijke schoolbestuur. 

 

Observatieklas Jonge Kind 

Intensivering observatie onderwijs ondersteuningsbehoefte jongste leerlingen


In ons streven naar optimale onderwijskansen, waarbij we recht doen aan de ondersteuningsbehoefte van ieder kind, vinden we het van belang zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden in de meest passende context. Op deze manier dragen we bij aan een ononderbroken ontwikkeling van ieder kind in onze samenwerkingsregio. Dit doen we door het inrichten van een dekkend netwerk van voorzieningen te stimuleren en te faciliteren.

Om het dekkend netwerk van voorzieningen nog completer te maken, is er met ingang van schooljaar 2022 – 2023 een nieuwe voorziening voor de jongste kinderen (4-6 jaar): de observatieklas- of plek binnen het speciaal basisonderwijs (SBO). Voor die kinderen met een zware ondersteuningsbehoefte voor wie we denken dat zij in aanmerking kunnen komen voor het SBO, maar van wie hun ontwikkeling niet goed te voorspellen is, is langere observatietijd nodig.

Voor leerlingen die specialistische onderwijsondersteuning nodig hebben, kan (tijdelijke) plaatsing binnen het speciaal (basis) onderwijs noodzakelijk zijn. Voor een verwijzing naar het S(B)O is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Om zo transparant mogelijk te werken, heeft het samenwerkingsverband het afwegingskader beschreven. 

Tijdens deze periode wordt vanuit verschillende disciplines wat langer naar het kind gekeken, ten behoeve van een goede doorstroom naar de best passende plek in het onderwijs. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Heb je zorgen over de schoolgang van een kind? Vraag je je af of je school voldoende aan de ondersteuningsbehoefte van een kind tegemoet kan komen? Of is het nog niet duidelijk wat er nodig is? Neem dan contact op met een begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Zij kijken en denken graag met je mee en weten de weg!

Je kunt de begeleider passend onderwijs rechtstreeks bereiken of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer weten over deze voorziening? Klik hier.

Meer weten over het werkproces? Klik hier

b.

Werkwijze CTLV

Een toelichting op deze werkwijze kunt u hier downloaden.

De link naar de notitie 'Afwegingskader afgifte toelaatbaarheidsverklaring S(B)O' vindt u hier.

De link naar het werkproces inzet zware ondersteuning kunt u HIER downloaden

De dossiers worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De CLTV heeft 6 weken de tijd om een dossier af te handelen. 

Dossiers die vóór 1 mei 2024 compleet aangeleverd worden, hebben de garantie om voor het nieuwe schooljaar behandeld te worden.

Bij dossiers die na 1 mei 2024 compleet aangeleverd worden, kunnen wij deze garantie niet geven.

 

FAQ

Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe werkwijze CTLV. In september en oktober zijn webinars georganiseerd om de werkwijze toe te lichten. Tijdens de webinars zijn veel vragen naar voren gekomen. De meest gestelde vragen hebben we gebundeld in FAQ nieuwe werkwijze CTLV. Deze zijn via deze link te vinden.

Welke gegevens mag een school delen met het samenwerkingsverband?

In het geval dat de ouders het niet eens zijn met de aanvraag van een arrangement of TLV. LEES MEER

Wanneer een kind van school wisselt, is een goede informatieoverdracht belangrijk. Vaak zijn ouders en school het met elkaar eens welke informatie gedeeld kan worden met de opvolgende school. Maar wat als dit niet het geval is? Welke informatie over het kind mag je als school niet delen zonder toestemming van ouders? Wat ben je als school wettelijk verplicht om te delen en hoe kunnen ouders hierin worden betrokken? Via de volgende link vind je hierover meer informatie. Website van "Ouders&onderwijs' 

 

c.

Downloads

Aanvraagformulieren:

> Aanvraagformulier arrangementen

> Aanvraagformulier TLV

Onderbouwing:

> FAQ_onderbouwing_aanvraag.pdf

onderbouwing_maart 2024

onderbouwing_groepsarrangement_2023.docx

 

Handleiding:

> handleiding_aanvraag_parnassys_2019.docx

> handleiding_aanvraag_ESIS_2019.docx

Overig:

> Tabellen leerroutes_januari_2018_tot_groep_7.pdf_

> ontwikkelingslijnen_DMT_2018.pdf

> Handreiking_ondersteuningsstructuur_RSV_BREDA_PO.pdf 

> Checklist inclusief onderwijs

d.

Documenten bij aanvraag

Aanvragen bij de CTLV gebeuren aan de hand van een aanvraagformulier en een onderbouwing die tenminste bestaat uit een ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

Benodigde_gegevens_TLV-aanvraag.docx

Benodigde_gegevens_arrangementsaanvraag.docx

 

e.

Hoe vraag je aan: Tommy

De aanvragen lopen via Tommy, het digitale systeem van het RSV Breda. Zie de website www.tommy.rsvbreda.nl

> handleiding Tommy

> handleiding forecast in Tommy

 

f.

Oudertevredenheid

Vanaf augustus 2016 bevraagt het RSV Breda de ouders/verzorgers van kinderen waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring of een arrangement is aangevraagd op hun tevredenheid zowel wat betreft de samenwerking met de school als het proces bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen. Deze vragenlijst wordt web based aangereikt.

 

g.

Wat kun je aanvragen bij de CTLV?

Wat kun je aanvragen bij de CTLV?

De commissie heeft de wettelijke taak om een advies aan de directeur-bestuurder voor een toelaatbaarheidsverklaring te geven voor leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Wat betreft het speciaal onderwijs gaat het alleen over plaatsing op scholen voor zeer moeilijk lerende, langdurig zieke, lichamelijk gehandicapte en meervoudig gehandicapte leerlingen (so cluster 3) en leerlingen met gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen (so cluster 4).

Naast deze wettelijke taak is CTLV ook belast met het afgeven van een advies aan de directeur-bestuurder met betrekking tot de afgifte van arrangement verklaringen in de zware ondersteuning. Aanvragen van een toelaatbaarheids- of een arrangementsverklaring worden gedaan door de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst en onderbouwd aan de hand van het groeidocument.

De verantwoordelijkheid voor de toekenning van arrangementen in de lichte ondersteuning ligt bij het afzonderlijke schoolbestuur.

   

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.