a.

Inleiding:

Het samenwerkingsverband is verdeeld in 12 werkeenheden. Iedere werkeenheid biedt voor haar leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij een passend onderwijs aanbod. 

Vanaf oktober 2014 is de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) ingericht. Deze commissie heeft de wettelijke taak om een advies aan de directeur-bestuurder voor een toelaatbaarheidsverklaring te geven.  Naast deze wettelijk taak is de CTLV ook belast met het afgeven van een advies aan de directeur-bestuurder met betrekking tot de afgifte van arrangement verklaringen in de zware ondersteuning. De verantwoordelijkheid voor het toekennen van middelen lichte ondersteuning ligt bij het afzonderlijke schoolbestuur. 

Er is door de commissie een ouderbrochure uitgebracht: Ouderbrochure_sept_2020.docx en in de documentenbibliotheek.

b.

Nieuwe werkwijze CTLV

De CLTV hanteert een nieuwe werkwijze. Een toelichting op deze aanpassing kunt u hier downloaden.

De dossiers worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De CLTV heeft 6 weken de tijd om een dossier af te handelen. 

Dossiers die vóór 1 mei 2022 compleet aangeleverd worden, hebben de garantie om voor het nieuwe schooljaar behandeld te worden.

Bij dossiers die na 1 mei 2022 compleet aangeleverd worden, kunnen wij deze garantie niet geven.

 

FAQ

Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe werkwijze CTLV. In september en oktober zijn webinars georganiseerd om de werkwijze toe te lichten. Tijdens de webinars zijn veel vragen naar voren gekomen. De meest gestelde vragen hebben we gebundeld in FAQ nieuwe werkwijze CTLV. Deze zijn via deze link te vinden.

Welke gegevens mag een school delen met het samenwerkingsverband?

In het geval dat de ouders het niet eens zijn met de aanvraag van een arrangement of TLV. LEES MEER

Wanneer een kind van school wisselt, is een goede informatieoverdracht belangrijk. Vaak zijn ouders en school het met elkaar eens welke informatie gedeeld kan worden met de opvolgende school. Maar wat als dit niet het geval is? Welke informatie over het kind mag je als school niet delen zonder toestemming van ouders? Wat ben je als school wettelijk verplicht om te delen en hoe kunnen ouders hierin worden betrokken? Via de volgende link vind je hierover meer informatie. Website van "Ouders&onderwijs' 

 

c.

Downloads

Arrangementen:

> Arrangementen_Passend_Onderwijs.pdf

Aanvraagformulieren:

> Aanvraagformulier arrangementen

> Aanvraagformulier TLV

Onderbouwing:

> FAQ_onderbouwing_aanvraag.pdf

> onderbouwing_aanvraag_OA_jan_2020.docx

> onderbouwing_aanvraag_TLV_SBO-SO_jan_2020.docx

> onderbouwing_aanvraag__VERLENGING_TLV_SO_SBO_jan_2020.docx

> onderbouwing groepsarrangement

> onderbouwing_Schoolarrangement

Handleiding:

> handleiding_aanvraag_parnassys_2019.docx

> handleiding_aanvraag_ESIS_2019.docx

Overig:

> Tabellen leerroutes_januari_2018_tot_groep_7.pdf_

> ontwikkelingslijnen_DMT_2018.pdf

> Handreiking_ondersteuningsstructuur_RSV_BREDA_PO.pdf 

> Ouderbrochure_sept_2020.docx

> Checklist inclusief onderwijs

d.

Documenten bij aanvraag

Aanvragen bij de CTLV gebeuren aan de hand van een aanvraagformulier en een onderbouwing die tenminste bestaat uit een ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

 

e.

Hoe vraag je aan: Tommy

De aanvragen lopen via Tommy, het digitale systeem van het RSV Breda. Zie de website www.tommy.rsvbreda.nl

> handleiding Tommy

> handleiding forecast in Tommy

 

f.

Oudertevredenheid

Vanaf augustus 2016 bevraagt het RSV Breda de ouders/verzorgers van kinderen waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring of een arrangement is aangevraagd op hun tevredenheid zowel wat betreft de samenwerking met de school als het proces bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen. Deze vragenlijst wordt web based aangereikt.

 

g.

Wat kun je aanvragen bij de CTLV?

Wat kun je aanvragen bij de CTLV?

De commissie heeft de wettelijke taak om een advies aan de directeur-bestuurder voor een toelaatbaarheidsverklaring te geven voor leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Wat betreft het speciaal onderwijs gaat het alleen over plaatsing op scholen voor zeer moeilijk lerende, langdurig zieke, lichamelijk gehandicapte en meervoudig gehandicapte leerlingen (so cluster 3) en leerlingen met gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen (so cluster 4).

Naast deze wettelijke taak is CTLV ook belast met het afgeven van een advies aan de directeur-bestuurder met betrekking tot de afgifte van arrangement verklaringen in de zware ondersteuning. Zie de brochure 'Arrangementen Passend Onderwijs'. Aanvragen van een toelaatbaarheids- of een arrangementsverklaring worden gedaan door de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst en onderbouwd aan de hand van het groeidocument.

De verantwoordelijkheid voor de toekenning van arrangementen in de lichte ondersteuning ligt bij het afzonderlijke schoolbestuur.

   

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.