a.

Inleiding:

Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking tot ernstige enkelvoudige dyslexie onderdeel geworden van de Jeugdzorg Wet en daarmee tot het beleid jeugdzorg bij de afzonderlijke gemeenten. De samenwerkende gemeenten binnen het RSV Breda PO 30-03 hebben de afspraak gemaakt dat de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) de aanvragen voor vergoede diagnostiek in het kader van EED beoordeelt.

Is er een reĆ«el vermoeden van EED, dan stuurt de commissie een positief advies aan de ouders/verzorgers. Hiermee kunnen de ouders/verzorgers bij de gemeente een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek. Met deze beschikking kan een gecontracteerde zorgaanbieder de leerling vervolgens onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt of er daadwerkelijk sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en of de leerling in aanmerking komt voor vergoede behandeling.

b.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor vergoede diagnostiek?

Het onderwijs en de gezondheidszorg dragen samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en verminderen van lees- en spellingproblemen. Het onderwijs heeft tot  taak er alles aan te doen om voor goed lees- en spellingonderwijs te zorgen. Daarbij hoort ook dat lees- en spellingproblemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden.

Voor een beperkte groep is goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling in de gezondheidszorg wenselijk. Leerlingen kunnen pas worden doorverwezen naar de zorg als er sprake is van didactische resistentie wat moet blijken uit een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. Pas dan is het vermoeden van dyslexie voldoende onderbouwd en kan het dossier worden aangeleverd bij de CTLV voor advies vergoede diagnostiek EED. 

c.

Hoe kun je aanvragen? 

Vanaf 1 januari 2018 is het systeem Teddy voor eenieder beschikbaar via de website van het RSV Breda om de aanvragen te kunnen doen voor vergoede diagnostiek. Via de website https://teddy.rsvbreda.nl   Vanaf 1 januari 2018 worden aanmeldingen via de post of via e-mail niet meer geaccepteerd. De link voor de handleiding tref je HIER aan

d.

Downloads

> Richtlijn omgaan met doublures

> richtlijn comorbiditeit nkd

> richtlijn diagnostiek dyslexie en hoogbegaafdheid

> Checklist_aanmelding_Dyslexie_RSV_Breda.docx

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 versie 2

individueel_handelingsplan_lezen_spelling_RSV_Breda_mei_2019.doc

> Richtlijn-diagnostiek-bij-ernstige-enkelvoudige-dyslexie-versie-7-4-2015tv.pdf

> 2019-Leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-versie-2.0.pdf

> ontwikkelingslijnen_DMT_2018.pdf

> Stappenplan dyslexie

> Aanvullende beleidsmaatregelen invoering beleid

> Aanvraagformulier_dyslexie_dec_2017.doc

> Leerlingdossier dyslexie in Word-versie

> Handleiding Teddy

> CJG Breda flyer dyslexie

> Dongen-folderDyslexie_v2018_web.pdf

> Etten-Leur flyer dyslexie

> GilzeRijen folder dyslexie

> Link: https://www.informatiepuntdyslexie.nl/Assets/2019-Leerlingdossier-dyslexie---versie-3.0---formulier-203.pdf

> Link: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/themarapporten/2019/04/10/dyslexieverklaringen-verschillen-tussen-scholen-nader-bekeken

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.