a.

Inleiding:

Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking tot ernstige enkelvoudige dyslexie onderdeel geworden van de Jeugdzorg Wet en daarmee tot het beleid jeugdzorg bij de afzonderlijke gemeenten. De samenwerkende gemeenten binnen het RSV Breda PO 30-03 hebben de afspraak gemaakt dat de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) de aanvragen voor vergoede diagnostiek in het kader van EED beoordeelt.

Is er een reĆ«el vermoeden van EED, dan stuurt de commissie een positief advies aan de ouders/verzorgers. Hiermee kunnen de ouders/verzorgers bij de gemeente een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek. Met deze beschikking kan een gecontracteerde zorgaanbieder de leerling vervolgens onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt of er daadwerkelijk sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en of de leerling in aanmerking komt voor vergoede behandeling.

b.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor vergoede diagnostiek?

Het onderwijs en de gezondheidszorg dragen samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en verminderen van lees- en spellingproblemen. Het onderwijs heeft tot  taak er alles aan te doen om voor goed lees- en spellingonderwijs te zorgen. Daarbij hoort ook dat lees- en spellingproblemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden.

Voor een beperkte groep is goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling in de gezondheidszorg wenselijk. Leerlingen kunnen pas worden doorverwezen naar de zorg als er sprake is van didactische resistentie wat moet blijken uit een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. Pas dan is het vermoeden van dyslexie voldoende onderbouwd en kan het dossier worden aangeleverd bij de CTLV voor advies vergoede diagnostiek EED. 

c.

Hoe kun je aanvragen? 

Vanaf 1 januari 2018 is het systeem Teddy voor eenieder beschikbaar via de website van het RSV Breda om de aanvragen te kunnen doen voor vergoede diagnostiek. Via de website https://teddy.rsvbreda.nl   Vanaf 1 januari 2018 worden aanmeldingen via de post of via e-mail niet meer geaccepteerd. De link voor de handleiding tref je HIER aan

d.

Downloads

>Aangepast_toetsen_voor_de_EED_regeling_na_vertraging.pdf

Handreiking Ministerie OCW i.v.m. Corona via de link: https://netwerklpo.nl/downloads/Dyslexie%20Centraal%20Corona%2026mrt20.pdf

Richtlijnen ivm Coronavirus

20200526_NKD_en_Corona.pdf

Goed_technisch_leesonderwijs_met_Bouw.pdf

> Richtlijn omgaan met doublures

> richtlijn comorbiditeit nkd

> richtlijn diagnostiek dyslexie en hoogbegaafdheid

> Checklist_aanmelding_Dyslexie_RSV_Breda.docx

Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2-1.pdf

individueel_handelingsplan_lezen_spelling_RSV_Breda_mei_2019.doc

> Richtlijn-diagnostiek-bij-ernstige-enkelvoudige-dyslexie-versie-7-4-2015tv.pdf

> Leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-versie-2-1.pdf

> ontwikkelingslijnen_DMT_2018.pdf

> Stappenplan dyslexie

> Aanvullende beleidsmaatregelen invoering beleid

> Aanvraagformulier_dyslexie_dec_2017.doc

> Leerlingdossier_versie_4.0_word.docx

> Leerlingdossier-dyslexie-versie-4.0.pdf

> Handleiding Teddy

> CJG Breda flyer dyslexie

> Dongen-folderDyslexie_v2018_web.pdf

> Etten-Leur flyer dyslexie

> Alphen-Chaam/ Baarle- Nassau/ Gilze en Rijen dyslexie folder

> Link: https://www.nkd.nl/app/uploads/2020/01/Leerlingdossier-dyslexie-versie-4.0.pdf

> Link: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/themarapporten/2019/04/10/dyslexieverklaringen-verschillen-tussen-scholen-nader-bekeken

> feiten_en_fabels_dyslexieonderzoek_000163.pdf

> RapportDyslexieverklaringenverschillentussenscholennaderbekeken.pdf

dyslexie_artikel_januari_2020.pdf

> Aanbeveling voorzetting BOUW!

 > Dyslexie bij anderstaligen

> IvhO Dyslexieverklaringen- verschillen tussen scholen nader bekeken

>Ondersteuningsniveaus_1_tm_4.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.