a. 

Online vragenlijst

De kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid is een online vragenlijst, die ouders/verzorgers krijgen aangereikt wanneer school voor hun kind voor de eerste keer extra ondersteuning heeft aangevraagd. De vragenlijst komt beschikbaar nadat het samenwerkingsverband een uitspraak heeft gedaan over de afgifte van een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal (basis-)onderwijs.

De folder kunt u hier downloaden.

b. 

Passend onderwijs

Met de kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid kan in kaart worden gebracht in hoeverre een van de opdrachten van de wet passend onderwijs, namelijk het betrekken van ouders/verzorgers bij het hele proces van toeleiding naar extra ondersteuning, naar wens is verlopen.

> De oudervragenlijst.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.