Het OPDC Flowkids is een orthopedagogisch didactisch centrum waar (dag) begeleiding jeugdhulp en onderwijs wordt geboden aan hoogsensitieve kinderen. De voorziening  is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs, het RSV Breda PO, en de jeugdhulpvoorziening Flowkids. De activiteiten vinden plaats op een kleinschalige natuurlocatie in de omgeving van Dorst.

Hier vindt u de Brochure_Hoogsensitief_print 2.pdf

De  voorziening is bedoeld voor hoogsensitieve kinderen in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar die door overprikkeling overbelast zijn geraakt in het reguliere onderwijs. Het OPDC Flowkids richt zich hierbij op kinderen met naar binnen gerichte gedragsproblemen, internaliserend gedrag.

Hoogsensitieve kinderen verwerken  de informatie die binnenkomt op een andere manier. Ze verwerken prikkels diepgaander, waardoor ze de wereld om hen heen op een fundamenteel andere, intensere, manier ervaren. Het gevolg is dat zij kwetsbaarder zijn voor overprikkeling en emotionaliteit. Deze diepgaande verwerking brengt ook positieve aspecten met zich mee onder andere op het gebied van inleven en samenwerken.

Hoogsensitieve kinderen  hebben meer tijd en rust nodig om prikkels te verwerken en ervan te herstellen. Als gevolg van overprikkeling ontstaat  hevige vermoeidheid,  wat kan leiden tot  angst-, drift- en huilbuien die vrijwel altijd als eerste naar buiten komen in de veilige thuisomgeving.
Op school laten deze kinderen (nog) sociaal wenselijk gedrag zien, waardoor de leerkracht hen vaak niet (h)erkent. Als de  burn-out of depressieve klachten echter tijdig herkend worden, kunnen externaliserende, naar buiten gerichte, gedragsproblemen, zwaardere vormen van jeugdhulp, speciaal onderwijs en medicatie in de meeste gevallen worden voorkomen. Het OPDC is daarom actief op zowel het terrein van de preventie als op herstel na uitval.

Hoogsensitieve kinderen die overbelast raken in het regulier onderwijs kunnen hier  tijdelijk  op adem komen. Hier leren zij  om dichtbij zichzelf te blijven en om te gaan met hun hoogsensitiviteit. Het doel is in principe een  geheel of gedeeltelijke re-i ntegratie in het (regulier) onderwijs. Het OPDC Flowkids kan bij herstel, na uitval op school,  flexibel worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van het kind, ouders en school. De inzet kan variëren van,  van één tot vier (balans)dagen per week. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot begeleiding van ouders in het leren omgaan met hoogsensitiviteit en ondersteuning van de school om terugkeer in het reguliere onderwijs te bevorderen.

Het OPDC Flowkids biedt: preventie en voorlichting in het regulier onderwijs. Dit betekent concreet:
• (dag)Begeleiding en  onderwijs aan  overbelaste hoogsensitieve e kinderen
• Begeleiding van ouders  in het  omgaan  met hoogsensitieve kinderen
• Begeleiding bij de re-integratie in het reguliere onderwijs


Tijdens de (dag)begeleiding  biedt het OPDC Flowkids aan hoogsensitieve kinderen de ruimte om de hoeveelheid informatie en prikkels zelf te reguleren. Dat doet ze door het welzijn van de kinderen centraal te stellen en leren zonder druk of dwang mogelijk te maken op een kleinschalige natuurlocatie. OPDC Flowkids werkt aan passend onderwijs voor hoogsensitieve kinderen. Dit betekent dat:
• De kinderen  tot rust komen en hun welbevinden herstellen
• De kinderen leren hun grenzen te kennen en deze  durven  te aan te geven (zowel in de gezinssituatie als in de onderwijssituatie)
• De onderwijsbelasting wordt afgestemd op de belastbaarheid van de kinderen.
• Het  welbevinden in de onderwijssituatie duurzaam  wordt  hersteld

Hoogsensitieve kinderen met internaliserende, naar binnen gerichte, gedragsproblemen op school uit de jeugdhulpregio’s West Brabant Oost en  West kunnen bij het OPDC Flowkids terecht voor individuele en/of groepsbegeleiding. Deelname bij het OPDC Flowkids kan alleen op basis van een verwijzing door een huisarts of jeugdprofessional. Tijdens de eerste weken wordt in samenwerking met de school een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, dat gericht is op re-integratie.in het reguliere onderwijs.
Duur en intensiteit (aantal sessies/dagdelen) worden in onderling overleg bepaald.
OPDC Flowkids biedt geen behandeling en begeleiding voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op school of psychische/psychiatrische problematiek.

Kinderen worden alleen geplaatst nadat een intake heeft plaatsgevonden met de ouders en overleg is geweest met de intern begeleider van de school en de leerkracht. De termijn van plaatsing is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden en de noodzakelijk duur en intensiteit van begeleiding.
Aanvullende vragen of plaatsingsverzoek?
Bij aanvullende vragen of plaatsing kunt u contact opnemen met Mirjam van Diemen MSc. - Telefoon: 06 - 526 889 79

 

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.