De reboundfunctie van het RSV Breda e.o. wordt uitgevoerd door de Stichting Rebound Breda e.o.

Deze stichting heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

De ANBI-gegevens: 

Naam: Stichting Rebound Breda e.o.
RSIN/fiscaal nummer: 817269460
Doelstelling: het uitvoeren van reboundvoorzieningen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Contactgegevens:

Adres: Stichting Rebound, Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout 
Telefoon: 076 5607777

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.