De ondersteuningsplanraad (OPR) van het regionaal samenwerkingsverband PO 30-03 bestaat uit 12  gekozen leden. De OPR  overlegt met,  adviseert over en stemt in met de onderwerpen beschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, zoals:

• de basisondersteuning die alle scholen bieden

• de manier waarop aan leerlingen extra ondersteuning wordt toegewezen

• de wijze waarop de financiële middelen worden verdeeld over de scholen

• welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn?

De OPR overlegt 4 tot 5 keer per jaar samen met de directeur van het regionaal samenwerkingsverband en een lid van het dagelijks bestuur. 

Is uw interesse gewekt om meer te weten over het ondersteuningsplan PO 30-03? De link naar het ondersteuningsplan vindt u hier en de samenvatting van het ondersteuningsplan hier.

 

a.

Algemeen

 

De OPR van het RSV Breda PO bestaat uit 12 gekozen leden (6 ouders en 6 personeelsleden).

Oudergeleding

Chantal van Seeters (OBS Sterrendonk)

Iwona Thielen (De Brakken)

Marieke Kreek ( Meander)

Roy Oenen ( Dr. de Visser)

Patty Schellens ( De Zandberg)

Personeelsgeleding

Jack Tijs (Het Driespan)

Francy Derijck (SBO Het Kompas)

Mona Boelhouwers (KBS De Wilsdonck)

Ben Kusters (Flexinos)

Babette Rademakers (NBS Dirk van Veen)

Jaap Vogels ( SO Het Kasteel)

b.

Nieuws


• De PowerPointpresentati van de  informatie-/dialoogavond met (G)MR/DR-en op dinsdag 31 januari 2017 is te downloaden via de volgende link:  Powerpoint_informatieavond_310117b_.pdf

 Vergaderdata 2017-2018:  

  • 10-10-2017
  • 28-11-2017
  • 16-01-2018
  • 27-02-2018
  • 05-06-2018
  • 26-06-2018 (reservedatum)

•De agenda van de aankomende vergadering

26 juni 2018

5 juni 2018

17 april 2018

27 februari 2018

28 november 2017

10 oktober 2017

26 juni 2017

29 mei 2017

23 maart 2017

24 januari 2017

 

 

 

c.

Verslagen

 

Vastgestelde verslagen:

26 juni 2018

5 juni 2018

17 april 2018

27 februari 2018

28 november 2017

10 oktober 2017

26 juni 2017

29 mei 2017

23 maart 2017

24 januari 2017

23 november 2016

26 september 2016

23 juni 2016

9 mei 2016

28 januari 2016

20 oktober 2015

16 september 2015

 

d.

Documentenbibliotheek:

• Documenten 2014:

- notulen: 12-11-2014, 14-01-2015, 02-02-2015, 14-04-2015, 23-06-2015  

- ingekomen documenten

• Documenten 2015:

- notulen: 16-09-2015, 20-10-2015, 28-01-2016, 09-05-2016, 23-06-2016

- ingekomen documenten

 

 

 

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.