De ondersteuningsplanraad (OPR) van het regionaal samenwerkingsverband PO 30-03 bestaat uit 12  gekozen leden. De OPR  overlegt met,  adviseert over en stemt in met de onderwerpen beschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, zoals:

• de basisondersteuning die alle scholen bieden

• de manier waarop aan leerlingen extra ondersteuning wordt toegewezen

• de wijze waarop de financiële middelen worden verdeeld over de scholen

• welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn?

De OPR overlegt 4 tot 5 keer per jaar samen met de directeur van het regionaal samenwerkingsverband en een lid van het dagelijks bestuur. 

Is uw interesse gewekt om meer te weten over het ondersteuningsplan PO 30-03? De link naar het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 vindt u op de website

 

a.

Algemeen

 

De OPR van het RSV Breda PO bestaat uit 12 gekozen leden (6 ouders en 6 personeelsleden).

Oudergeleding

Marieke Kreek ( Meander)

Patty Schellens ( De Zandberg)

Anouk de Wijs ( Brakken)

Yvonne Zwarter ( De Brakken)

Barbara van Glinstra Bleeker

Personeelsgeleding

Jack Tijs (Het Driespan)

Francy Derijck (SBO Het Kompas)

Ben Kusters (Flexinos)

Babette Rademakers (NBS Dirk van Veen)

Jaap Vogels ( SO Het Kasteel)

b.

Nieuws


• De PowerPointpresentati van de  informatie-/dialoogavond met (G)MR/DR-en op dinsdag 31 januari 2017 is te downloaden via de volgende link:  Powerpoint_informatieavond_310117b_.pdf

 Vergaderdata 2019-2020:  

  • 3 september 2019
  • 22 oktober 2019
  • 26 november 2019
  • 7 januari 2020
  • 3 maart 2020
  • 24 maart 2020
  • 19 mei 2020
  • 23 juni 2020

•De agenda van de aankomende vergadering

c.

Verslagen

 

Vastgestelde verslagen:

3 maart 2020

7 januari 2020

26 november 2019

22 oktober 2019

3 september 2019

11 juni 2019

7 mei 2019

12 maart 2019

15 januari 2019

27 november 2018

30 oktober 2018

4 september 2018

26 juni 2018

5 juni 2018

17 april 2018

27 februari 2018

 

 

d.

Documentenbibliotheek:

• Documenten 2014:

- notulen: 12-11-2014, 14-01-2015, 02-02-2015, 14-04-2015, 23-06-2015  

- ingekomen documenten

• Documenten 2015:

- notulen: 16-09-2015, 20-10-2015, 28-01-2016, 09-05-2016, 23-06-2016

- ingekomen documenten

 

 

 

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.