Het bestuur van het RSV Breda e.o. heeft schooljaar 2015-2016 het besluit genomen om actief te gaan werken aan het verzorgen van een dekkend aanbod van voorzieningen voor haar leerlingen. Uitgangspunt daarbij is het zoveel mogelijk thuisnabij aanbieden van passend onderwijs. Hiermee voldoet ze aan de wettelijke verplichting om binnen het samenwerkingsverband een dekkend netwerk te realiseren. In dit kader is het project ‘Passend aanbod thuisnabij’ opgestart.

Doelstelling van het project is dat het RSV Breda scholen ondersteunt bij het verkrijgen van een dekkend netwerk van voorzieningen, zodat voor elke school duidelijk wordt hoe men aan zoveel mogelijk leerlingen een passend onderwijsaanbod kan realiseren. Antwoord moet komen op de vraag hoe de ondersteuningskwaliteiten van de scholen transparant, communiceerbaar, actueel en objectief te maken. De focus ligt daarbij op het proces van ontwikkeling en samenwerking tussen de scholen onderling en, in de toekomst, in samenwerking met jeugdzorg.

Documenten:

-          Beschrijving doel project 'Passend aanbod thuisnabij'

 


Proces in subregio Breda

 

Goedgekeurde aanvragen:

Bestanden:

Lopende projecten:


Proces in subregio Etten-Leur

 

 


 

Proces in subregio Oosterhout

 Aanvraag_Initia_leerlab_gedrag_.pdf en besluit_DB_leerlab_gedrag.pdf

 Aanvraag cluster Oosterhout trajectbegeleiding HB+ door de Meander, begroting Meander en besluit DB

Aanvraag cluster Geertruidenberg ondersteuning gedrag en Besluit_DB.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.