In de regio van de samenwerkingsverbanden RSV Breda PO en RSV Breda VO wordt er door de scholen samengewerkt om een optimale overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te realiseren. 

Daartoe is een aantal afspraken gemaakt, zoals de uiterste datum waarop de schoolverlaters uit primair onderwijs in het voortgezet onderwijs zijn aangemeld (dit jaar: 10 maart 2017) en de wijze waarop er informatie overgedragen wordt.   Dat gebeurt via de Overstapservice Onderwijs (OSO).

Kies het tabblad "Uitwisseling via OSO" voor meer informatie over deze uitwisseling.