De beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben in samenspraak met de vier  lokale PO-VO commissies in de regio een aantal afspraken gemaakt die betrekking hebben op de overgang van leerlingen vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De twee belangrijkste afspraken betreffen het gebruik van een uniform schooladviesformulier bij de aanmelding op een VO-school en het gebruik van de OverstapService Onderwijs (OSO) bij de uitwisseling van leerlinggegevens na de aanmelding. Alle bijbehorende documentatie vindt u hieronder: 

Regionale afspraken Overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs         (oktober 2019)

Uniform Adviesformulier RSV Breda eo (versie oktober 2019)

Toelichting Uniform Adviesformulier

(voor optimaal gebruik van dit formulier is het aan te raden Adobe Acrobat Reader te downloaden

 

Scholenlijst RSV Breda PO

Scholenlijst RSV Breda VO

 

De uitwisseling via OSO gaat via de leerlingadministratiesystemen van PO en VO. Hieronder een doorklikmogelijkheid naar de betreffende infopagina's. 

Website ParnasSys         Website  Esis                        Website dotcomschool   
Handleiding Handleiding
Handleiding
Instructiefilmpje    Instructiefilmpje    Instructiefilmpje