In de hele regio van RSV Breda eo wordt bij de overgang van PO naar VO een set leerlinggegevens digitaal tussen de scholen uitgewisseld. Dit verloopt via OSO: de Overstap Service Onderwijs. Deze techniek wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het veld om de privacy bij de overdracht van gegevens te borgen.  Dit uitwisselingsproces wordt geregisseerd door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier po-vo-overleggen in de regio en de directeuren van de beide samenwerkingsverbanden RSV Breda PO en RSV Breda VO. Lees alles over de OSO-uitwisseling op onze speciale OSO-pagina.