De OPR van het RSV Breda e.o. bestaat uit 16 leden. Er is een personeelsgeleding van 8 personen en een geleding ouders/leerlingen die gezamenlijk 8 leden tellen.   
Mevrouw M. van Houwelingen is gekozen tot voorzitter en mevrouw C. van Aard tot secretaris. Met ingang van schooljaar 2017-2018 ontstaat een aantal vacatures in de leerling-/oudergeleding. Lees hier hoe je kandidaat kunt worden!

a.

Algemeen

De OPR van het RSV Breda e.o. bestaat uit 16 leden. Er is een personeelsgeleding van 8 personen en een geleding ouders/leerlingen die ieder afzonderlijk 4, maar gezamenlijk 8 leden tellen. 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 ontstaan er enige vacatures in de ouder-/leerlinggeleding. Lees hier hoe je je verkiesbaar kunt stellen!
Tijdens de eerste vergadering is mevr. M. van Houwelingen gekozen tot voorzitter. Mevr. C. van Aard is secretaris/plv. voorzitter.

b.

Verslagen

 Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. De vastgestelde verslagen zijn terug te vinden in de Documentenbibliotheek van de Ondersteuningsplanraad. Per kalednderjaar wordt ook een Jaarverslag gemaakt, dat aangeboden wordt aan de medezeggenschapsorganen van de deelnemende scholen.

De volledige samenstelling van de OPR per september 2016:
Jack Tijs (Driespan)
Anita Martens, plv. voorzitter (KSE)
Eugenie de Roij (KSE)
Elise Hop (KSE)
Harold v.d. Pol (De Nassau)
Fatima Tahib (KSE)
Christel van Aard (secretaris, OLV Breda)
Yannicke Rutters (De Rotonde)
Kerry-Ann v. Wensen (Liduinaschool)
Liesbeth Geers (Newmancollege)
Tom Prooij (ROC W-Brabant)
Margot van Houwelingen, voorzitter (KSE)
Fleur van Mook (St. Oelbert Gymnasium)
Vincent Heijboer (KSE)
Salpie Dawood (Mgr. Frencken College)
Joyce van Seters (Newmancollege)

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.