Het "Ondersteuningsplan 2018-2022" beschrijft het beleid van het RSV Breda eo in de planperiode 2018-2022. Dit is de tweede planperiode na de invoering van 'passend onderwijs' per 1 augustus 2014. Dit ondersteuningsplan is daarmee de opvolger van het Ondersteuningsplan 2014-2018 en de revisie ervan een jaar later (2015-2018); inclusief de aanvulling daarop van december 2015 aangaande de inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). In oktober 2019 is een addendum bij het Ondersteuningsplan vastgesteld. De bijlagen 5 en 6 van het oorspronkelijke Ondersteuningsplan zijn vervangen.

Ondersteuningsplan 2018-2022

Addendum bij het Ondersteuningsplan (oktober 2019)

Bijlage 1: overzicht bevoegde gezagen

Bijlage 2: De scholen van RSV Breda eo (zie ook de profielen elders op deze site)

Bijlage 3: Criteria lwoo en pro

Bijlage 4: De basisondersteuning

Bijlage 5: Protocol Toewijzingen (oktober 2019)

Bijlage 6: Kwaliteitszorg: een taak voor allen. (oktober 2019)

Bijlage 7: Bezwarenprocedure

Bijlage 8: Klachtenprocedure

Bijlage 9: Privacy-reglement verwerking persoonsgegevens

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.