De Stichting RSV Breda en omgeving heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
De gegevens die behoren bij die ANBI-status:
RSIN: 852978662
KvK: 58309586
De stichting heeft ten doel:
a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen;
c. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een ononderbroken onderwijs- en -ontwikkelingsproces kunnen doormaken;
d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Het bestuur bestaat uit bestuursleden van de aangesloten Bevoegde Gezagen. Zij ontvangen voor hun bestuurslidmaatschap van de Stichting RSV Breda en omgeving geen bezoldiging.
Het beleid van het RSV Breda en omgeving, inclusief de statuten, van de stichting zijn verwoord in het Ondersteuningsplan 2014-2018. Dat is elders op deze website te downloaden.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.