De VO-Raad heeft een Steunpunt passend onderwijs: www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl 

Informatie over de digitale overdracht via OSO:  www.overstapserviceonderwijs.nl

Faculteit Psycholgie KU Leuven:  www.kuleuven.be

Veilig thuis West-Brabant: www.veiligthuiswb.nl

Het Nederlands Jeugdinstituut bereik je via www.nji.nl

Balans, het informatiekanaal voor alle geinteresseerden in ontwikkelingsachterstanden: www.balansdigitaal.nl

Lees alles over dyslexie op: http://www.informatiepuntdyslexie.nl

Het loket waar je zijn moet als je iets wilt weten over NAH?  www.breinlijn.nl 

Lees hier alles over de verschillende onderzoeken naar de voortgang van passend onderwijs: www.evaluatiepassendonderwijs.nl

 

 

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.