De reboundfunctie van een samenwerkingsverband is bedoeld om leerlingen die tijdelijk niet in staat zijn het onderwijsleerproces te volgen een deels separaat programma aan te bieden dat gericht is op herstel van de verhoudingen tussen leerling,  medeleerling(en) en school. Voor het uitvoeren van de Rebound voorziening heeft het RSV Breda eo een aparte stichting opgericht, de Stichting Rebound Breda eo. Deze stichting (met fiscaal nummer 817269460) kent een onbezoldigd bestuurder (dhr. F. Hessels) en een Raad van Toezicht, bestaande uit dhr. L. Oomen en dhr. C. Stigter). Ook de leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun lidmaatschap geen vergoeding.  
De term 'Rebound' komt uit de sportwereld en betekent een nieuwe kans om te scoren.

Sinds augustus 2017 kent de Stichting Rebound geen eigen locatie meer, maar wordt de reboundfunctie uitgevoerd op de scholen. De rebound maakt onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van het RSV Breda eo.

  • Onderwijs
  • Trainingen
  • Sport en creativiteit
  • Coachinggesprekken
  • Individuele zorg

Het voornaamste doel van de Reboundfunctie van het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) Breda eo is de volledige terugkeer van de leerling naar de school van herkomst te realiseren.


De Rebound werkt in een periode van 13 weken aan motivatie– en/of gedragsverandering, herstel van de verhoudingen, verbetering van de leerattitude en het inhalen van eventueel opgelopen achterstanden.  

Op deze wijze krijgt de leerling een nieuwe, niet vrijblijvende, kans om in het regulier onderwijs een plek te vinden.

De reboundfunctie van het RSV Breda e.o. wordt uitgevoerd door de Stichting Rebound Breda e.o.

Deze stichting heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

De ANBI-gegevens: 

Naam: Stichting Rebound Breda e.o.

Het RSIN/fiscaal nummer: 817269460

Doelstelling: het uitvoeren van reboundvoorzieningen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Contactgegevens: 

Stichting Rebound, Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout

Telefoon: 076 5607777

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.