De reboundfunctie van een samenwerkingsverband is bedoeld om leerlingen die tijdelijk niet in staat zijn het onderwijsleerproces te volgen een deels separaat programma aan te bieden dat gericht is op herstel van de verhoudingen tussen leerling,  medeleerling(en) en school. Voor het uitvoeren van de Rebound voorziening heeft het RSV Breda eo een aparte stichting opgericht, de Stichting Rebound Breda eo. 

De stichting (met fiscaal nummer 817269460) kent een onbezoldigd bestuurder (dhr. F. Hessels) en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit dhr. L. Oomen, dhr. J. Stigter en dhr. P. van Heusden. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun lidmaatschap geen vergoeding.  

De term 'Rebound' komt uit de sportwereld en betekent een nieuwe kans om te scoren.

Sinds augustus 2017 kent de Stichting Rebound geen eigen locatie meer, maar wordt de reboundfunctie uitgevoerd op de scholen. De rebound maakt onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van het RSV Breda eo. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de Rebound kan een school een arrangementsaanvraag Rebound indienen bij het RSV Breda eo via Tommy, de digitale webapplicatie (zie startscherm www.rsvbreda.nl). Na toekenning van het arrangement komt een toegewezen reboundmedewerker op de school met het ondersteuningsteam en de leerling een Plan van Aanpak opstellen voor een periode van 13 weken.

 Het Beleidsplan van de Stichting Rebound is in 2018 herzien. U vindt het hier.

De bijlagen bij het Beleidsplan:

- Procedure toeleiding

- Plan van Aanpak

  • Onderwijs
  • Trainingen
  • Sport en creativiteit
  • Coachinggesprekken
  • Individuele zorg

Het voornaamste doel van de Reboundfunctie van het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) Breda eo is de volledige onderwijsdeelname van de leerling op de eigen school te realiseren, nadat deze in gevaar is gekomen of dreigt te komen..


De Rebound werkt in een periode van 13 weken aan motivatie– en/of gedragsverandering, herstel van de verhoudingen, verbetering van de leerattitude en het inhalen van eventueel opgelopen achterstanden.  

Op deze wijze krijgt de leerling een nieuwe, niet vrijblijvende, kans om in het regulier onderwijs een plek te vinden.

De reboundfunctie van het RSV Breda e.o. wordt uitgevoerd door de Stichting Rebound Breda e.o.

Deze stichting heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

 De ANBI-gegevens zijn te vinden in dit uniforme publicatieformat van ANBI's: Stichting Rebound Breda eo

Telefoon: 076 5607777

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.