De rebound maakt onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van het voortgezet onderwijs en biedt tijdelijk plaats aan leerlingen voor wie het ondersteuningsaanbod op de eigen school niet toereikend is.

Voor het uitvoeren van de Rebound voorziening heeft het RSV Breda eo een aparte stichting opgericht, de Stichting Rebound Breda eo. Die heeft als uitvoeringslocatie Mechelaarstraat 17 in Oosterhout. Deze stichting (met fiscaal nummer 817269460) kent een onbezoldigd bestuurder (dhr. F. Hessels) en een Raad van Toezicht, bestaande uit dhr. L. Oomen en dhr. C. Stigter). Ook de leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun lidmaatschap geen vergoeding.
 
De term 'Rebound' komt uit de sportwereld en betekent een nieuwe kans om te scoren.

  • Onderwijs
  • Trainingen
  • Sport en creativiteit
  • Coachinggesprekken
  • Individuele zorg

Het voornaamste doel van de Reboundvoorzieningen van het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) Breda eo is de terugkeer van de leerling naar de school van herkomst te realiseren.


De Rebound werkt in een periode van 13 weken aan motivatie– en/of gedragsverandering, herstel van de verhoudingen, verbetering van de leerattitude en het inhalen van eventuele leerachterstanden. Op deze wijze krijgt de leerling een nieuwe, niet vrijblijvende, kans om in het regulier onderwijs een plek te vinden.

Scholen kunnen gebruik maken van de Time-out functie van de Rebound. Een school kan dit inzetten als zij een korte periode een leerling moet schorsen maar wel een didactisch/pedagogisch aanbod willen doen dat niet binnen de school is te realiseren. Dit voor een periode van maximaal 5 werkdagen. Gedurende de plaatsing wordt de leerling begeleid door de docenten van de Rebound.

De reboundfunctie van het RSV Breda e.o. wordt uitgevoerd door de Stichting Rebound Breda e.o.

Deze stichting heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

De ANBI-gegevens: 

Naam: Stichting Rebound Breda e.o.

Het RSIN/fiscaal nummer: 817269460

Doelstelling: het uitvoeren van reboundvoorzieningen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Contactgegevens: 

Stichting Rebound, Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout

Telefoon: 076 5607777

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.