De reboundfunctie van een samenwerkingsverband is bedoeld om leerlingen die tijdelijk niet in staat zijn het onderwijsleerproces te volgen een deels separaat programma aan te bieden dat gericht is op herstel van de verhoudingen tussen leerling,  medeleerling(en) en school. Voor het uitvoeren van de Rebound voorziening heeft het RSV Breda eo een aparte stichting opgericht, de Stichting Rebound Breda eo. 

De stichting (met fiscaal nummer 817269460) kent een onbezoldigd bestuurder (dhr. F. Hessels) en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit dhr. L. Oomen, dhr. J. Stigter en dhr. P. van Heusden. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun lidmaatschap geen vergoeding.  

De term 'Rebound' komt uit de sportwereld en betekent een nieuwe kans om te scoren.

Sinds augustus 2017 kent de Stichting Rebound geen eigen locatie meer, maar wordt de reboundfunctie uitgevoerd op de scholen. De rebound maakt onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van het RSV Breda eo. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de Rebound kan een school een arrangementsaanvraag Rebound indienen bij het RSV Breda eo via Tommy, de digitale webapplicatie (zie startscherm www.rsvbreda.nl). Na toekenning van het arrangement komt een toegewezen reboundmedewerker op de school met het ondersteuningsteam en de leerling een Plan van Aanpak opstellen voor een periode van 13 weken.

 Het Beleidsplan van de Stichting Rebound is in 2018 herzien. U vindt het hier.

De bijlagen bij het Beleidsplan:

- Procedure toeleiding

- Plan van Aanpak

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.