Het RSV Breda eo is een regionaal samenwerkingsverband 'passend onderwijs'. Binnen het RSV Breda eo overleggen de schoolbesturen in de regio Breda over het aanbod aan ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. Er is een samenwerkingsverband voor het primair onderwijs en een samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs. Het beleid van RSV Breda eo (voortgezet onderwijs) staat beschreven in het Ondersteuningsplan 2018-2022.

  • Het RSV Breda eo stimuleert kennisuitwisseling tussen de scholen.
  • De scholen van het RSV Breda eo spreken samen af welke “basisondersteuning” op iedere school  aanwezig is.
  • Het RSV Breda eo (VO) heeft een plusvoorziening (observatieklas) die een tijdelijke plaats geeft aan leerlingen  voor wie het  ondersteuningsaanbod op de eigen school niet toereikend is.
  • Het RSV Breda eo (VO) biedt scholen/leerlingen tijdelijke ambulante ondersteuning in maatwerktrajecten.  
  • Het RSV Breda eo geeft toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs en voor het praktijkonderwijs af. Een dergelijke TLV is noodzakelijk om ingeschreven te kunnen worden op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, resp. een school voor praktijkonderwijs.
  • Daarnaast kent het RSV Breda eo nog een aantal arrangementen, zoals: specifieke school, kortdurend verblijf vso, aanwijzing lwoo.
  • Om de toegewezen taken uit te kunnen voeren ontvangt het RSV Breda eo jaarlijks een budget van het Ministerie van OCW. Dit wordt het regionale ondersteuningsbudget genoemd. Dit ondersteuningsbudget is bestemd voor leerlingen op door het Rijk bekostigde scholen. Particuliere scholen kunnen geen aanspraak maken op (een deel van) dit budget.

Het beleid van het RSV Breda eo (VO) is terug te vinden in onze documentenbibliotheek.

Diverse formulieren die nodig zijn om een aanvraag bij onze adviescommissie te doen zijn terug te vinden onder de tab "Adviescommissie Toewijzingen (ACT)"

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.